Kancelaria Adwokacka Nowy Targ

Oferta

Prawo spółek handlowych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie pomocy w założeniu i zarejestrowaniu spółek oraz związanych z tym formalności, a następnie oferuje stałą obsługę prawną przedsiębiorcy.

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie rozwiązywania sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności dochodzeniu wierzytelności oraz alimentów.
Kancelaria sporządza opinie umów oraz udziela koniecznych poraz z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego.

Obrót nieruchomościami

Kancelaria świadczy usługi w zakresie badania stanu prawnego, nabywania i sprzedaży nieruchomości. Kancelaria oferuje pomoc przy prowadzeniu spraw z zakresu przygotowania procesu budowlanego (pozwolenie na budowę, warunki zabudowy) przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria udziela porad prawnych oraz oferuje zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. Kancelaria świadczy także pomoc prawną przy dochodzeniu roszczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony Klientów przed organami Policji oraz sądami karnymi, a także występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego. Kancelaria oferuje także pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem przy dochodzeniu przez nich roszczeń od sprawcy czynu zabronionego.